Projekt stáže pro mladé

O projektu

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Naše firma se tohoto projektu zůčastnila a nabídla zájemcům z řad studentů středních odborných škol zázemí při doplňující důležité části výuky - praxe. Stažisté po ukončení tohoto projektu získají evropský certifikát o absolvování odborné praxe.