Instalace sítí NN

Návrh a realizace sítí nízkého napětí

Nabízíme vypracování projektové dokumentace, návrh řešení a samotnou realizaci elektro rozvodů pro rodinné domy, firmy a kanceláře.

Rekonstrukce rozvodů NN pro bytová družstva a společenství

Z důvodu bezpečnosti a celkové funkčnosti elektroinstalací v bytových domech se zaměřujeme na kompletní výměny hliníkových rozvodů a starých jistících prvků. Rozvody NN budujeme v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy. Zároveň provádíme následnou revizi.

Odstraňování porevizních závad

V případě, že se po revizi Vašich elektroinstalací vyskytne některá ze závad, kterou revizní technik uvede do protokolu a požaduje její odstranění, neváhejte se na nás obrátit, tyto závady a nedostatky odstraníme.

Revize NN

Provádíme revize NN rozvodů pro bytové domy a firmy.